Osobný bankrot

Osobný bankrot


Vážený návštevník našej stránky, som veľmi rád, že sa zaujímate o služby našej oddlžovacej spoločnosti. Každý deň pomáhame ľuďom, ktorí sa dostali do zlej, nezávideniahodnej finančnej situácie- príjem je podstatne nižší ako náklady na živobytie. Priblížim vám výhody a nevýhody oddlženia zvaného osobný bankrot fyzickej osoby. Aké sú zákonom stanovené intencie a informácie, čo bude nasledovať po vyhlásení konkurzu. Rady a typy ako sa rozumne oddlžiť, ak je osobný bankrot pre Vás neprijateľný.

...SME TU PRE VÁS...
Máte exekúcie? Zráža Vám exekútor časť príjmu?
Splácate, no istina neklesá? 
Neváhajte,  kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme.
       Sme tu pre Vás.
...spolu to zvládneme...
Slider

Vždy obdivujem každého, kto má odvahu zdvihnúť telefón a zavolať nám. Je to naozaj ťažké. Chcem, aby ste vedeli, že keď nám zavoláte, na druhom konci telefónu je osoba, ktorá vás nesúdi, ale chápe vašu situáciu a pokúša sa nájsť najlepšie riešenie pre váš problém a dokonca niekedy mohla byť v podobnej situácii.

Máte pocit, že nemáte kontrolu nad svojimi dlhmi? Možno cítite, že potrebujete pomoc, aby ste dali veci do poriadku.

Prvá vec, ktorú by ste mali vedieť

Nie ste sami. Mnoho ľudí nevie, kam sa obrátiť, keď čelí vysokým dlhom, aby veci ešte viac neskomplikovali.

...SME TU PRE VÁS...
Nájdete nás na Jantárovej 30 v Košiciach
...SME TU PRE VÁS...
Vyplnte kontaktný formulár
Zavoláme vám.
Neváhajte,  kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme
...SME TU PRE VÁS...
Zavolajte nám alebo poslite SMS, my vám zavoláme späť
...SME TU PRE VÁS...
Pošlite nám správu e-mailom


previous arrow
next arrow
Slider

Dobrá správa

Podávame vám pomocnú ruku. Spolupráca s nami vám môže pomôcť dostať situáciu pod kontrolu, ale sú veci, ktoré by ste si mali uvedomiť. Čítajte ďalej a získajte viac informácií o oddlžení fyzických osôb.

„Musíte získať kontrolu nad svojimi peniazmi, lebo ich nedostatok vás bude navždy ovládať.“

– Dave Ramsey


Ako dostať svoje dlhy pod kontrolu?

Ak začnete riešiť situáciu včas a riešenie nezakladáte na ďalšom bezhlavom požičiavaní, viete toho veľa zachrániť. Dohodnúť sa s veriteľmi na nižších splátkach, prípadne odklade splátok, vyskúšať všetky možnosti.

Ak veritelia posunuli dlhy inkasným spoločnostiam, ešte nie je situácia beznádejná, ale toto je zvyčajne posledná možnosť riešiť svoje záväzky bez exekútora.

Ak máte exekúciu právoplatnú viac ako jeden rok a ste platobne neschopný, oplatí sa zvážiť možnosť osobného bankrotu. Ale…

Čo je osobný bankrot? [konkurz]

Osobný bankrot je termín označujúci situáciu, kedy sa dlžník- fyzická osoba alebo podnikateľ zbaví svojich dlhov rozhodnutím konkurzného súdu- oddlženie fyzických osôb formou konkurzu. Slovenský právny systém pojem bankrot a osobný bankrot nepozná, je však zaužívaný a známejší.

Milý návštevník, na našich stránkach budeme používať pojem bankrot a osobný bankrot. Všetky odborné terminológie a zákonné termíny oddlženia fyzických osôb sú uvedené v zákone.

Ako funguje inštitút osobného bankrotu oddlženie v roku 2020 so zmenenými zákonnými podmienkami? V našej oddlžovacej poradni vám na tieto otázky radi odpovieme.

Je pre vás osobný bankrot tým najlepším riešením? Ako sa zbaviť dlhov a exekúcii a ďalšie nevyslovené otázky. Ak nenájdete na vašu otázku odpoveď, opýtajte sa nás e-mailom, telefonicky alebo si objednajte stretnutie v našej oddlžovacej poradni na Jantárovej 30 v Košiciach, Biznis centrum Jantár.

Nie v každej situácii je osobný bankrot najlepším riešením. Preto našim klientom odporúčam využiť inštitút osobného bankrotu ako posledné možné riešenie.

Podrobnou analýzou zhodnotíme celkovú finančnú situáciu- majetok, príjem, výdavky, dlhy a navrhneme primerané riešenie. Naša oddlžovacia spoločnosť ponúka prvú polhodinku konzultácie zdarma. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Pri prvej konzultácii sa slobodne rozhodnete, či využijete naše platené služby, ktoré sú šité na mieru.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa nájsť východisko z tejto zložitej a ťažkej situácie. Chceme vám pomôcť a aj keď ste v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii, ešte to neznamená, že sa nedá nájsť riešenie. Verím vám a aj ja sám by som z vás najradšej zmazal nelichotivé označenie dlžník mávnutím čarovného prútika, ale to nie je také jednoduché.

Bankrot
Bankrot

Čo obnáša osobný bankrot?

Ľudovo povedané: Dáte na stôl svoj majetok a svoje dlhy, majetok sa predá a zaplatí sa časť dlhov. Dlhy, ktoré sa z tohto predaného majetku nevyplatia sa stanú nevymožiteľné, nikto ich už od vás nebude môcť vymáhať.

V prípade konkurzu musíte v období 3 rokoch po povolení oddlženia vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku vo výške 500 €, ktorú vám Centrum právnej pomoci poskytne na úhradu odmeny konkurzného správcu- spláca sa 14 € mesačne 3 roky.

Osobný bankrot po novom, novela zákona platná od 1.1.2020

Ak ste platobne neschopný- aspoň jeden dlh s omeškanou splátkou viac ako 180 dní a právoplatná exekúcia trvajúca viac ako jeden rok. Sprísnenie podmienok pre nepoctivý zámer, kladie sa dôraz na to, či dlžník mal snahu splatiť svoje dlhy a či na to vynaložil všetko úsilie.

Centrum záujmov musí byť na Slovensku a to minimálne 6 mesiacov pred podaním žiadosti o oddlženie. To znamená sociálne a zdravotné poistenie je registrované na Slovensku. Kto pracuje v zahraničí na zahraničnú zmluvu alebo živnosť, nemá možnosť požiadať o oddlženie formou konkurzu.

Nezáleží na tom, či je žiadateľ zamestnaný, nezamestnaný, dôchodca alebo živnostník.

Osobný bankrot bez majetku

Ďalšia dobrá správa, za súčasných legislatívnych podmienok je možné vyhlásiť konkurz aj bez majetku.

Osobný bankrot a exekučné zrážky

Exekučné zrážky sa podľa našich skúseností zastavujú cca 7 až 30 dní dní po vyhlásení konkurzu.

Osobný bankrot nevýhody

Hlavnou nevýhodou konkurzu je, že budete zbavený aj všetkého majetku. Skúšobná doba pri osobných bankrotoch je 6 rokov. Ak počas tejto doby nejaké peniaze vyhráte, zdedíte alebo vám niekto daruje, ste povinný polovicu ponúknuť veriteľom na splatenie dlhov. Inštitút osobného bankrotu môžete využiť raz za 10 rokov.

Môže konkurzný správca predať nehnuteľnosť, ktorá slúži ako obydlie dlžníka?

Nehnuteľnosť dlžníka slúžiaca na bývanie sa v konkurze nespeňažuje, ak by z výťažku po odpočítaní zákonom danej nepostihnuteľnej hodnoty obydlia 10 000 €, nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň čiastočne pohľadávky prihlásených veriteľov.

Znamená to, že obydlie dlžníka konkurzný správca nemôže v konkurze predať, ak jeho trhová hodnota nie je vyššia ako nepostihnuteľná hodnota obydlia, t.j. 10 000 €.

To celé znamená, že aj obydlie dlžníka možno v konkurze predať, ak jeho trhová hodnota bude presahovať nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ak k tomu reálne dôjde, čiastku peňazí rovnajúcu sa výške nepostihnuteľnej hodnoty obydlia vyplatí správca dlžníkovi na určený účet v banke, ktorý na tento účel zriadi správca konkurznej podstaty.

Dlžníkovi sa z tohto účtu [nepostihnuteľná hodnota na bývanie 10 000 €] bude mesačne vyplácať 250 €, pričom v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky ide  o peňažnú sumu, ktorá by mala pokryť náklady na bývanie- napr. prenájom a to štyridsať mesiacov po tom, čo bolo dlžníkove obydlie speňažené v konkurze.

Osobný bankrot vás neoslobodí od všetkých dlhov, určité zákonom definované záväzky si musí dlžník platiť aj po vyhlásení konkurzu

dlhy na výživnom

zabezpečené pohľadávky- hypotéka a podobne

dlhy z trestnej činnosti, úmyselné spôsobenie škody

dlhy z pracovnoprávnych vzťahov

nepeňažné pohľadávky

peňažný trest

pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

Osobný bankrot živnostníka

Pri osobnom bankrote pre živnostníkov platia podmienky ako pre fyzické osoby. Nie je nevyhnutné zrušiť živnostenské podnikanie. Rozhoduje o tom správca konkurznej podstaty a sociálna poisťovňa. Niekedy je však výhodnejšie pozastaviť živnosť, aby ste si nevytvárali ďalšie dlhy (odvody a finančná správa).

Nepoctivý zámer dlžníka

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti novela zákona, ktorá umožňuje konkurznému správcovi zrušiť oddlženie dlžníka, ak sa preukáže, že zo strany dlžníka sa jedná o nepoctivý zámer:

úmyselné uvedenie sa do platobnej neschopnosti s cieľom oddlžiť sa

v čase podania žiadosti nebyť platobne neschopný

pred podaním žiadosti o oddlženie, navýšiť svoje záväzky- nový úver, pôžička

neplatenie výživného na dieťa riadne a včas

úmyselné zamlčanie nie nepatrného majetku

neuvedenie fyzickej osoby

nesplácanie pôžičky, ktorú poskytlo Centrum právnej pomoci

centrum hlavných zájmov mimo územia Slovenskej republiky

Osobný bankrot a dedičstvo

Ak v priebehu 6 rokov po oddlžení nejaké peniaze zdedíte, niekto vám daruje, alebo vyhráte, ste povinný polovicu ponúknuť veriteľom.

Vyhlásenie bankrotu

Vyhlásiť bankrot nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Vypísať žiadosť tiež nie je najjednoduchšie. Poraďte sa s odborníkom, radi vám pomôžeme e-mail marika@….com

Osobný bankrot postup

V prvom rade by ste mali zvážiť o čo prídete a čo dostanete. Mali ste možnosť splácať, učinili ste tak? Spíšte si majetok a dlhy. To znamená všetkých veriteľov, právnické osoby a fyzické osoby zvlášť.

Kto našu poradňu najčastejšie navštevuje?

Navštevujú nás klienti, ktorí už majú predstavu, ale sami si nevedia poradiť s osobným bankrotom a oddlžením, ale aj ľudia, ktorí sa dostali alebo dostávajú do platobnej neschopnosti. Ak Chcete navštíviť našu poradňu?……..TU

Čo vám ponúkame

☑️  celkovú analýzu vašej finančnej situácie

☑️  návrh riešenia vašej dlhovej situácie

☑️  pomoc s osobným bankrotom

Bankrot Po novom
Bankrrot

Čo vám nevieme ponúknuť

Nevieme vaše dlhy splácať za vás z nášho účtu, viete to urobiť len vy sami vo vlastnom mene.

Prečo  práve my?

Pomôžeme vám začať život bez dlhov, bez otravných telefonátov inkasných spoločností, bez nepríjemných exekúcií, bez zdrvujúcich zrážok zo mzdy, bez život obmedzujúcich problémov a bez obavy o svoju budúcnosť. Sme tu, aby sme vám pomohli.

Neváhajte nás preto kontaktovať. Najhoršie, čo dlžník môže zažívať, je psychický nátlak inkasných spoločností a spolupracovníkov exekučných úradov. Pravda sú aj výnimky pri praktikách vymáhačov, ale o tom vám napíšem v našom zaujímavom blogu, pripravujem vám zaujímavé články priamo zo skúseností našich klientov. Ak vás zaujíma práca s nami a chcete uverejniť váš životný príbeh napíšte mi na e-mail pavol@…com, predmet správy príbeh. Zaručujem anonymitu podľa dohody.

Naša odbornosť

Vysoká odbornosť nášho týmu, skúsenosti s bankovými a nebankovými pôžičkami, hypotekárnymi úvermi, realitným právom a poisťovníctvom. Skúsenosti s oddlžením fyzických osôb formou osobného bankrotu.

Časová flexibilita

Sme k dispozícii aj mimo náš pracovný čas, termíny s každým dohodneme osobne. Otváracie hodiny prispôsobujeme práve vám vážený návštevník našich stránok.

Rýchlosť analýzy

Rýchle spracovanie vašich požiadaviek, na počkanie sa vám vieme vyjadriť k vašej finančnej situácii. Rýchlosť odozvy na vaše požiadavky v oblasti osobného bankrotu a spravovania svojich dlhov.

Osobný prístup

Váš problém a situáciu rieši jeden a ten istý pracovník po celý čas. Pristupujeme ku každému osobitne, nikoho nesúdime, ale hľadáme najlepšie riešenie. Najlepší návštevníci našich stránok sú tí, ktorí zanechajú kontakt a napíšu zaujímavý, optimistický komentár.

Tých návštevníkov našich stránok, ktorí nám dajú like a zdieľajú našu stránku na sociálnych sietiach priam zbožňujem, sú to návštevníci číslo 1, motivujú ma písať viac textov a podávať viac informácii.

Sme blízko Vás

Sme na dostupnom mieste, blízko centra mesta, výborné spojenie MHD električkou č. 3,4 alebo 7, zastávka RYBA alebo Stará nemocnica. Kancelária oddlžovacej poradne sa nachádza na Jantárovej 30 v Košiciach, Biznis centrum Jantár, 5.posch., dverí 501. Tešíme sa na Vašu návštevu.

...SME TU PRE VÁS...
Nájdete nás na Jantárovej 30 v Košiciach
...SME TU PRE VÁS...
Vyplnte kontaktný formulár
Zavoláme vám.
Neváhajte,  kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme
...SME TU PRE VÁS...
Zavolajte nám alebo poslite SMS, my vám zavoláme späť
...SME TU PRE VÁS...
Pošlite nám správu e-mailom
previous arrow
next arrow
Slider

Bezpečnosť informačných technológii.

Prvotriedne zabezpečenie ochrany osobných údajov, poverená osoba GDPR podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše súkromie a bezpečnosť vami zverených osobných údajov nám je prvoradé. Takpovediac nie je to téma na telefón.

Pri týchto riadkoch ma napadá myšlienka, sú tu zákonom dané veci a diskrétnosť a anonymita voči tretím osobám, ktorú zaručujem. Všetky naše internetové stránky bežia na zabezpečených serveroch.

Bezpečnosť našich komunikačných kanálov neustále vylepšujem. Na sklonku roku 2019 prechádzame na server a komunikačné technológie so zvýšenou bezpečnosťou a zabezpečením. Pre prípadnú nedostupnosť našich domén a webov sa vám ospravedlňujem. Je to v prospech všetkých zúčastnených.

Diskrétnosť

Na konzultácie sa u nás dá objednať na presne stanovený čas. Časenku si môžete vyžiadať telefonicky. Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom, prostredníctvom Facebooku alebo prihlasovacích formulárov na tejto stránke.

Som nesmierne rád, že komentujete naše príspevky, ale dbajte na svoju ochranu osobných údajov. V komentároch nezverejňujte svoje osobné informácie a situáciu. Bezpečnejším spôsobom je napísať správu, vyplniť prihlasovací formulár alebo zavolať. Som rád, že čítate tieto riadky, mám pocit že tematika vás zaujíma a chcem vám pomôcť. Kontakt na nás alebo kliknite na našu kontaktnú stránku.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Užite si tento blog? Prosím, šírte slovo :)

Facebook
Twitter45
Pinterest70